Zaprojektowaliśmy nasz historycznie pierwszy kalendarz, którego tytułowym elementem jest drobnostka. Charytatywny kalendarz Vuch symbolicznie wykorzystuje piękna kolorów i szczegółów, by zwrócić uwagę na znaczenie małych radości i piękna drobnostek w życiu, o których, często nie z własnej winy, zapominany. Kupując nasz kalendarz wesprzesz finansowo pełną kwotą Klinikę Hematologii i Onkologii Dziecięcej 2. LF UK i FN Motol w Pradze, która zajmuje się diagnostyką i kompleksowym leczeniem dzieci ze wszystkimi chorobami układu krwiotwórczego oraz nowotworami. Każda darowizna, choć drobnostka, może pomóc.


Format kalendarza: 400x400mm
14 plansz + tylna karta, 4/0
Gramatura pierwszej i tylnej karty 250g KM, plansze wewnętrzne 200g KM
Oprawa TWIN

 Całkowity dochód ze sprzedaży kalendarza przeznaczony jest na wsparcie Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej 2. LF UK i FN Motol w Pradze, która zajmuje się diagnostyką i kompleksowym leczeniem dzieci ze wszystkimi chorobami układu krwiotwórczego oraz nowotworami..

 

PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ

HRG DRUKARNIA, MARIE RENČOVÁ, DANIELA ZRŮSTOVÁ, BARBORA BEJROVÁ, MARTIN KŮS, ONDŘEJ HYRŠ, CAŁY ZESPÓŁ VUCH